ג'אבר-העברת הודעות לצוות-מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על העברת הודעות לצוות ג'אבר.

רחף מעל ההודעה ולחץ על הדגל . תראה דגל כחול לצד תמונת הפרופיל של האדם, כמו גם מימין להודעה.

ניתן לראות את ההודעות שסומנו בדגלים על-ידי סינוןן בכרטיסייה ' שיחות '.

לחץ על הדגל שוב בהודעה כדי להסירו, או שתוכל לנקות את מסנן הדגלים על-ידי לחיצה על הדגל לצד ההודעות.

גע והחזק את ההודעה ובחר דגל.

ניתן לראות את ההודעות שסומנו בדגלים על-ידי סינוןן בכרטיסייה ' שיחות '.

כדי להסיר את הדגל מהודעה, גע והחזק את ההודעה שוב ובחר בטל דגל.