Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

Umieść kursor nad wiadomością i kliknij flagę . Zobaczysz niebieską flagę obok zdjęcia profilowego osoby, a także po prawej stronie wiadomości.

Oflagowane wiadomości możesz zobaczyć, filtrując je na karcie Czaty.

Kliknij ponownie flagę w wiadomości, aby ją usunąć, lub możesz wyczyścić filtr Flagi, klikając flagę obok wiadomości.

Dotknij wiadomości, przytrzymaj ją i wybierz Flaga.

Oflagowane wiadomości możesz zobaczyć, filtrując je na karcie Czaty.

Aby usunąć flagę z wiadomości, dotknij komunikatu i zaczekaj, a następnie wybierz opcję Usuń flagę.