Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

Hold markøren over meldingen og klikk på flagget . Du ser et blått flagg ved siden av personens profil bilde, samt til høyre for meldingen.

Du kan se meldingene du har flagget, ved å filtrere dem i chatter- fanen.

Klikk på flagget på nytt i meldingen for å fjerne det, eller Rydd opp på flagg filteret ved å klikke på flagget ved siden av meldingene.

Trykk og hold inne meldingen og velg flagg .

Du kan se meldingene du har flagget, ved å filtrere dem i chatter- fanen.

Hvis du vil fjerne flagget fra en melding, berører du meldingen og holder den på igjen og velger Fjern flagg .