Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

Zadržite pokazivač iznad poruke i kliknite na zastavicu . Pored slike profila osobe videćete plavu zastavicu, kao i desnu sliku poruke.

Poruke koje ste označili zastavicom možete da vidite tako što ćete ih filtrirati na kartici "Ćaskanja".

Ponovo kliknite na zastavicu u poruci da biste je uklonili ili možete da očistite filter Flags tako što ćete kliknuti na zastavicu pored poruka.

Dodirnite i držite poruku i izaberite zastavicu .

Poruke koje ste označili zastavicom možete da vidite tako što ćete ih filtrirati na kartici "Ćaskanja".

Da biste uklonili zastavicu iz poruke, ponovo dodirnite i držite poruku i izaberite opciju "Odmreži".