Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Peka på meddelandet och klicka på flaggan . En blå flagga visas bredvid personens profilbild och till höger om meddelandet.

Du kan se de meddelanden som du har flaggat genom att filtrera dem på fliken Chattar.

Klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa filtret Flaggor genom att klicka på flaggan bredvid meddelandena.

Tryck och håll in meddelandet och välj Flagga.

Du kan se de meddelanden som du har flaggat genom att filtrera dem på fliken Chattar.

Om du vill ta bort flaggan från ett meddelande kan du trycka på och hålla ned meddelandet igen och välja Ta bort flagga.