В Потискане на шума превключвателят се намира на гърба на дясната чаша за ухо. По подразбиране вашите слушалки автоматично се адаптират към нивото на околния шум. Можете да деактивирате Адаптивно шумопотискане и персонализирайте своето собствено ниво на шумопотискане в Слушалки на Cisco мобилно приложение.

1

Плъзнете Потискане на шума превключете надолу към NC за да включите потискането на шума.

Превключвател за шумопотискане на Cisco Headset 730
2

Плъзнете Потискане на шума преминат към ИЗКЛ за да изключите потискането на шума.