Przełącznik redukcji szumów znajduje się z tyłu prawej słuchawki. Domyślnie zestaw słuchawkowy automatycznie dostosowuje się do poziomu hałasu otoczenia. W aplikacji mobilnej Cisco Headsets można wyłączyć funkcję Adaptacyjnej redukcji szumów i dostosować własny poziom redukcji szumów.

1

Przesuń przełącznik Redukcja szumów w dół do pozycji NC, aby włączyć redukcję szumów.

Przełącznik redukcji szumów w zestawie słuchawkowym Cisco 730
2

Przesuń przełącznik Redukcja szumów do pozycji Wył., aby wyłączyć funkcję redukcji szumów.