Přepínač Potlačení hluku na pozadí se nachází na zadní straně pravého sluchátka. Ve výchozím nastavení se náhlavní souprava automaticky přizpůsobuje okolní hladině hluku. V mobilní aplikaci Cisco Headsets můžete zakázat Adaptivní potlačení hluku a nastavit vlastní úroveň potlačení hluku.

1

Posunutím přepínače Potlačení hluku na pozadí dolů do polohy NC zapnete potlačení hluku na pozadí.

Přepínač nastavení úrovně potlačení hluku na pozadí u náhlavní soupravy Cisco 730
2

Posunutím přepínače Potlačení hluku na pozadí do polohy OFF vypnete potlačení hluku na pozadí.