Prekidač za otkazivanje buke nalazi se na poleđini čaše za desno uvo. Podrazumevano, slušalice se automatski prilagođavaju okolnom nivou buke okoline. U mobilnoj aplikaciji Cisco Headsets možete da onemogućite prilagođeno otkazivanje buke i prilagodite sopstveni nivo otkazivanja buke.

1

Pomerite prekidač za otkazivanje buke na NC da biste uključili otkazivanje buke.

Prekidač za poništavanje smetnji Cisco slušalica 730
2

Pomerite prekidač za otkazivanje buke na OFF da biste isključili otkazivanje buke.