Uključivanje i isključivanje otkazivanja buke

Prekidač za otkazivanje buke nalazi se na zadnjoj strani desne šolje za uši. Po podrazumevanoj vrednosti, slušalice sa mikrofonom se automatski prilagođavaju vašem okolnom ambijentalnom nivou buke. Možete onemogućiti Prilagodljivo otkazivanje buke i prilagoditi sopstveni nivo otkazivanja buke u mobilnoj aplikaciji Cisco Headsets.
1

Pomerite prekidač za otkazivanje buke na NC da biste uključili otkazivanje buke.

Cisco Headset 730 noise cancellation switch
2

Prevucite prekidač za otkazivanje buke na isključeno da biste isključili otkazivanje buke.