מתג ביטול הרעש ממוקם על גב הספל הימני של האוזן. כברירת מחדל, האוזנייה האלחוטית מתאימה באופן אוטומטי לרמת הרעש הסביבתי שמסביב. ניתן להשבית את ביטול הרעש הגמיש ולהתאים אישית את רמת ביטול הרעש שלכם באפליקציה הניידת של Cisco אוזניות .

1

החלק את ביטול הרעש מכובה עד NC כדי להפעיל את ביטול הרעש.

Cisco אוזניות 730 ממתג ביטול רעש
2

החלק את מעבר ביטול הרעש לכיבוי כדי לבטל את ביטול הרעש.