Comutatorul Noise Cancellation (Suprimare zgomot) se află în spatele cupei auriculare drepte. În mod implicit, căștile se adaptează automat la nivelul de zgomot ambiental. Puteți să dezactivați funcția de suprimare adaptivă a zgomotului și să particularizați nivelul de suprimare a zgomotului în aplicația mobilă Căști Cisco.

1

Glisați comutatorul Noise Cancellation (Suprimare zgomot) în poziția NC pentru a activa suprimarea zgomotului.

Setați nivelul de anulare a zgomotului pentru căștile Cisco 730
2

Glisați comutatorul Noise Cancellation (Suprimare zgomot) în poziția OFF (Dezactivare) pentru a dezactiva suprimarea zgomotului.