Activarea și dezactivarea anulării zgomotului

Comutatorul Noise Cancellation (Suprimare zgomot) se află în spatele cupei auriculare drepte. În mod implicit, căștile se adaptează automat la nivelul de zgomot ambiental. Puteți dezactiva anularea adaptivă a zgomotului și personaliza propriul nivel de anulare a zgomotului în aplicația mobilă Căști Cisco.
1

Glisați comutatorul Noise Cancellation (Suprimare zgomot) în poziția NC pentru a activa suprimarea zgomotului.

Cisco Headset 730 noise cancellation switch
2

Glisați comutatorul Noise Cancellation (Suprimare zgomot) în poziția OFF (Dezactivare) pentru a dezactiva suprimarea zgomotului.