Reglaget förBorttagen störning sitter på baksidan på höger öronkåpa. Som standard anpassas headsetet automatiskt efter omgivande ljudnivå. Du kan inaktivera Anpassad borttagen störning och ange egen nivå för borttagen störning i Cisco headset-mobilappen.

1

Dra reglaget för Borttagen störning nedåt till NC för att aktivera borttagen störning.

Reglage för borttagen störning på Cisco-headset 730
2

Dra reglaget för Borttagen störning till OFF för att inaktivera borttagen störning.