За да получите достъп до съветника за стартиране за предварително конфигуриран Room Navigator, ще трябва да извършите фабрично нулиране. Натиснете дълго върху името в горния ляв ъгъл на екрана на сензорния контролер, за да получите тази опция.


  • Резервацията на стая е достъпна само за споделени устройства.

  • Резервацията на стая е достъпна за регистрирани в облака устройства.

  • Резервирането на стая е налично за устройства, свързани с Edge for Devices, когато надстройката на управляван от облак софтуер и Разрешаване на Control Hub да управлява конфигурации е активирано.

За да конфигурирате Webex Room Navigator за резервация на стая, трябва да преминете през съветника за стартиране.

1

Сдвоете сензорния контролер към устройството в стаята, както е описано в Свързване на сензорен контролер към устройство в стаята или Webex Board през мрежата (LAN).

2

Задайте тип устройство на Резервация на стая.


Панел тип устройство
3

Изберете дали навигаторът на стаята да се намира вътре или извън стаята.


Панел за местоположение

 
Това се отнася до начина, по който данните от сензорите се събират и предоставят на Control Hub (напр. температура, влажност, качество на въздуха). Когато устройството е разположено извън помещението, данните от сензора не се смесват с данните от сензора от вътрешността на помещението.

Фабрично нулиране

Може да се наложи да извършите фабрично нулиране, за да сдвоите Room Navigator с друго устройство за стая или да го конфигурирате като контролер.

Когато Навигаторът на стаята е в режим на резервация на стая, опция за нулиране на фабричните настройки може да бъде намерена чрез натискане и задържане (5-6 секунди) върху името на стаята в горния ляв ъгъл на екрана.

Когато докоснете Възстановяване на фабричните настройки, ще бъдете помолени да потвърдите избора си, преди Навигаторът на стаята да бъде възстановен до фабричните настройки.


Възстановяване на фабричните настройки