С сензорен контролер можете да резервирате заседателна зала до полунощ същия ден, ако заседателната зала е на разположение.

Когато правите резервация, тя става видима в календара на заседателната зала. Направената от сензорния контролер резервация не се показва в календара за лицето, което е направило резервацията.

Можете да проверите днешната резервация, като докоснете бутона "Календар на стаята" на началния екран.


Резервацията в стаята е достъпна само за общи устройства.

1

Докоснете бутона Стая за книги на началния екран.

2

Докоснете времевите слотове, за да резервирате стаята за 15 минути или повече и докоснете Book.

3

Виждате известие, което потвърждава резервацията за стаята.

Ако трябва, можете да удължите току-що създадената от вас резервация. Докоснете Стая за книги на началния екран. След това натиснете бутона + 15 мин , за да удължите резервацията.

Можете да резервирате заседателна зала по всяко време по време на разговора.

1

Когато сте в повикване, докоснете иконата на календара .

2

Докоснете +15 мин , за да удължите резервацията с 15 минути. Повторете това, за да се удължи за по-дълго в 15 минутни сегменти.За да видите днешните резервации на стаи, докоснете "Календар настаята".

3

Виждате известие, което потвърждава резервацията за стаята.

Можете да удължите резервацията си по всяко време по време на разговора.

1

Когато сте в обаждане, докоснете иконата на календара

2

Докоснете +15 мин , за да удължите резервацията с 15 минути. Повторете това, за да се удължи за по-дълго в 15 минутни сегменти.За да видите днешните резервации на стаи, докоснете "Календар настаята".

3

Виждате известие, което потвърждава резервацията за стаята.

Можете да анулирате резервации само, които са направени на устройството на стаята. Не можете да анулирате резервации, направени от календар.

1

Докоснете бутона Стая за книги на началния екран.

2

Докоснете Премахване, за да отмените събранието.