Когато прехвърлите повикване, можете да останете на първоначалното повикване, докато другият човек не отговори. По този начин можете да говорите насаме с другия човек, преди да се отстраните от разговора. Ако не искате да говорите, прехвърлете разговора, преди другият да отговори.

Можете също да превключвате между двамата обаждащи се, за да се консултирате с тях поотделно, преди да се отстраните от разговора.

1

От разговор, който не е на изчакване, направете едно от следните действия:

  • Настолен телефон—Натиснете Прехвърляне .
  • Конферентен телефон — Натиснете Прехвърляне софтуерен бутон.
2

Въведете телефонния номер на другия човек.

3

(По избор) Изчакайте, докато чуете звъненето на линията или докато другият човек отговори на повикването.

4

Натиснете Прехвърляне отново.