Kada prenosite poziv, možete da ostanete na tom pozivu sve dok druga osoba ne odgovori. Na ovaj način, možete da razgovarate sa drugom osobom pre nego što se povučete iz poziva Ako ne želite da razgovarate, prenesite poziv ne čekajući da druga osoba odgovori na poziv.

Pre nego što se povučete iz poziva, možete da menjate poziv između sagovornika kako biste se konsultovali sa svakim ponaosob.

1

Unesite broj telefona druge osobe.

2

(Opcionalno) Sačekajte dok ne čujete da linija zvoni ili dok se druga osoba ne javi na poziv.

3

Pritisnite ponovo taster Prenos.