Při přepojování hovoru můžete zůstat v původním hovoru, dokud druhý účastník hovor nepřijme. Můžete tak hovořit soukromě s druhým účastníkem předtím, než se od hovoru odpojíte. Pokud hovořit nechcete, přepojte hovor předtím, než druhý účastník hovor přijme.

Můžete také přepínat mezi oběma účastníky a hovořit s nimi jednotlivě, než se od hovoru odpojíte.

1

Během hovoru, který není přidržený, proveďte jeden z těchto úkonů:

  • Stolní telefon – Stiskněte tlačítko Přepojit .
  • Konferenční telefon – Stiskněte softwarové tlačítko Přepojit.
2

Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.

3

(Volitelné) Počkejte na tón linky nebo na přijetí hovoru druhým účastníkem.

4

Znovu stiskněte tlačítko Přepojit.