När du överför ett samtal kan du sitta kvar i det ursprungliga samtalet tills den andra personen svarar. På så vis kan du tala privat med den andra personen innan du själv lämnar samtalet. Om du inte vill tala överför du samtalet direkt innan den andra personen svarar.

Det går även att växla mellan de båda uppringarna för att rådgöra med dem enskilt innan du själv lämnar samtalet.

1

Gör något av detta under ett samtal som inte är parkerat:

  • Skrivbordstelefon – Tryck på Överför .
  • Konferenstelefon – Tryck på programknappen Överför.
2

Ange den andra personens telefonnummer.

3

(valfritt) Vänta tills du hör att linjen ringer eller tills den andra personen svarar på samtalet.

4

Tryck på Överför igen.