W przypadku przekazywania połączenia można kontynuować rozmowę, dopóki nie zostanie ono odebrane przez inną osobę. W ten sposób można się z nią prywatnie komunikować przed usunięciem się z połączenia. Jeśli nie chcesz rozmawiać, przekaż połączenie, zanim odbierze je inna osoba.

Użytkownik może również przełączać się między oboma rozmówcami, aby skonsultować się z każdym z nich z osobna przed usunięciem połączenia.

1

W trakcie niewstrzymanego połączenia wykonaj jedną z tych czynności:

  • Telefon biurkowy — naciśnij przycisk Przekaż .
  • Telefon konferencyjny — naciśnij klawisz programowy Przekaż.
2

Wprowadź numer telefonu innej osoby.

3

(Opcjonalnie) Czekaj, aż będzie słychać sygnał dzwonienia lub aż druga osoba odbierze połączenie.

4

Naciśnij ponownie przycisk Przekaż.