Når du overfører et anrop, kan du være i samtalen til den andre personen svarer. På denne måten kan du snakke privat med den andre personen før du legger på samtalen. Hvis du ikke vil snakke, kan du overføre samtalen før den andre personen svarer.

Du kan også bytte mellom begge innringerne for å snakke individuelt med dem hver for seg før du legger på samtalen.

1

Angi den andre personens telefonnummer.

2

(Valgfritt) Vent til du hører linjen ringe eller til den andre personen svarer på anropet.

3

Trykk på Overfør igjen.