Keď prepojíte hovor, môžete zostať na pôvodnom hovore, kým druhá osoba neodpovie. Môžete sa tak v súkromí porozprávať s druhým účastníkom skôr, ako opustíte hovor. Ak s ním nechcete hovoriť, prepojte hovor skôr, než ho druhý účastník prijme.

Môžete tiež prepínať medzi volajúcimi, aby ste s nimi hovorili individuálne bez toho, aby ste opustili hovor.

1

Zadajte telefónne číslo druhého účastníka.

2

(Voliteľné) Počkajte, kým nebudete počuť zvonenie linky alebo kým druhá osoba neprijme hovor.

3

Znovu stlačte tlačidlo Prepojiť.