Når du omstiller et opkald, kan du forblive i det oprindelige opkald, indtil den anden person svarer. På den måde kan du tale privat med den anden person, før du fjerner dig selv fra opkaldet. Hvis du ikke ønsker at tale, kan du omstille opkaldet, før den anden person svarer.

Du kan også skifte mellem begge personer for at tale med dem individuelt, før du fjerner dig selv fra opkaldet.

1

Gør et af følgende fra et opkald, der ikke er i venteposition:

  • Bordtelefoner – Tryk på Viderestil .
  • Bordtelefon – Tryk på programtasten Viderestil.
2

Indtast den anden persons telefonnummer.

3

(valgfri) Vent, indtil du hører, at linjen ringer, eller indtil den anden person besvarer opkaldet.

4

Tryk på Viderestil igen.