Преди да импортирате контактите си, трябва да създадете файла с дефинициите на списъка с контакти. Това е файл, който изброява всичките ви контакти. Можете да добавите до 500 контакта във формати на .xml, .csv или .vcf. Ето пример за файл с дефиниции.

Импортирането на контакти с помощта на файл с дефиниции на списък с контакти не се поддържа в Cisco Jabber за Mac. За мобилни клиенти на Cisco Jabber не трябва да импортирате контакти, защото контактите се синхронизират автоматично.

1

От Cisco Jabber кликнете върху иконата на зъбно колело , изберете Файл > Импортиране на контакти.

2

Прегледайте местоположението на файла с дефиниции на списъка с контакти, изберете файла с дефиниции на списъка с контакти и след това щракнете върху Отвори. Списъкът с контакти се импортира и резултатите се показват в прозореца Импортиране на резултати от контакти.