Przed zaimportowaniem kontaktów musisz utworzyć plik definicji listy kontaktów. To jest plik, który zawiera listę wszystkich kontaktów. Możesz dodać maksymalnie 500 kontaktów w formatach .xml, .csv lub .vcf. Oto przykład pliku definicji.

Importowanie kontaktów przy użyciu pliku definicji listy kontaktów nie jest obsługiwane w Cisco Jabber dla urzadzeń z systemem Mac. W przypadku klientów mobilnych Cisco Jabber nie trzeba importować kontaktów, ponieważ kontakty są automatycznie synchronizowane.

1

W Cisco Jabber kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Plik > Importuj kontakty.

2

Przejdź do lokalizacji pliku definicji listy kontaktów, wybierz plik definicji listy kontaktów, a następnie kliknij Otwórz. Lista kontaktów zostanie zaimportowana, a wyniki zostaną wyświetlone w oknie Wyniki importu kontaktów.