Pre uvoza kontakata morate da kreirate datoteku definicija liste kontakata. Ovo je datoteka koja navodi sve vaše kontakte. Možete da dodate do 500 kontakata u .xml, .csv ili .vcf formatima. Evo primera datoteke definicije.

Uvoz kontakata pomoću datoteke definicije liste kontakata nije podržan u alatki Cisco Jabber za Mac. Za Cisco Jabber mobilne klijente ne morate da uvozite kontakte jer se kontakti automatski sinhronizuju.

1

Od Cisco Jabber kliknite na ikonu zupčanika , odaberite stavku Datoteka > uvezi kontakte.

2

Potražite lokaciju datoteke definicija liste kontakata, odaberite datoteku definicija liste kontakata, a zatim kliknite na dugme Otvori. Lista kontakata se uvozi, a rezultati se prikazuju u prozoru "Rezultat uvoza kontakata".