Před importem kontaktů musíte vytvořit soubor definic seznamů kontaktů. Tento soubor obsahuje seznam všech vašich kontaktů. Můžete přidat až 500 kontaktů ve formátech .xml, .csv nebo .vcf. Zde je příklad definičního souboru.

Importování kontaktů pomocí souboru definic seznamů kontaktů není podporováno v aplikaci Cisco Jabber pro Mac. Pro mobilní klienty Cisco Jabber nemusíte importovat kontakty, protože kontakty jsou automaticky synchronizovány.

1

Z Cisco Jabber klepněte na ikonu ozubeného kola a zvolte Soubor > Importovat kontakty.

2

Přejděte do umístění souboru definic seznamů kontaktů, vyberte soubor definic seznamů kontaktů a pak klepněte na tlačítko Otevřít. Seznam kontaktů je importován a výsledky jsou zobrazeny v okně Výsledek importu kontaktů.