לפני ייבוא אנשי הקשר שלך, עליך ליצור את קובץ ההגדרות של רשימת אנשי הקשר. זהו קובץ שמפרט את כל אנשי הקשר שלך. ניתן להוסיף עד 500 אנשי קשר בתבניות. xml, csv או. vcf. להלן דוגמה לקובץ הגדרה.

ייבוא אנשי קשר באמצעות קובץ הגדרת רשימת אנשי קשר אינו נתמך ב-Cisco Jabber עבור Mac. לCisco Jabber לקוחות ניידים, אין צורך לייבא אנשי קשר, מכיוון שאנשי הקשר מסונכרנים באופן אוטומטי.

1

מCisco Jabber, לחץ על סמל גלגל השיניים , בחר ' קובץ > ייבוא אנשי קשר '.

2

דפדף אל המיקום של קובץ ' הגדרות רשימת אנשי קשר ', בחר בקובץ ' הגדרות רשימת אנשי קשר ' ולחץ על הלחצן ' פתח '. רשימת אנשי הקשר מיובאת והתוצאות מוצגות בחלון ' ייבוא אנשי קשר '.