Innan du importerar kontakterna måste du skapa definitionsfilen för din kontaktlista. Det är en fil som innehåller alla dina kontakter. Du kan lägga till upp till 500 kontakter i xml-, csv- eller vcf-format. Här är ett exempel på en definitionsfil.

Import av kontakter med definitionsfil för kontaktlista stöds inte i Cisco Jabber för Mac. För mobila klienter för Cisco Jabber behöver du inte importera kontakter, eftersom kontakterna synkroniseras automatiskt.

1

Klicka på kugghjulsikonen i Cisco Jabber. Välj Arkiv > Importera kontakter.

2

Bläddra till platsen med kontaktlistans definitionsfil, välj definitionsfilen och klicka sedan på Öppna. Kontaktlistan importeras och resultaten visas i fönstret Importera resultat för kontakter.