Før du importerer kontakter, må du opprette definisjons filen for kontakt listen. Dette er en fil som viser alle kontaktene dine. Du kan legge til opptil 500-kontakter i. XML-,. CSV-eller. VCF-format. Her er et eksempel på en definisjons fil.

Importere kontakter ved hjelp av definisjons fil for kontakt liste støttes ikke i Cisco Jabber for Mac. For Cisco Jabber mobile-klienter trenger du ikke å importere kontakter fordi kontaktene automatisk synchronised.

1

Fra Cisco Jabber klikker du på tann hjul ikonet , velger fil > importere kontakter.

2

Bla til plasseringen for definisjons filen for kontakt liste, Velg definisjons filen for kontakt liste, og klikk deretter på Åpne. Kontakt listen importeres, og resultatene vises i resultat vinduet for import av kontakter.