1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Skrij številko.

3

Označite svoj izbor.

  • Izklop (privzeto): Vaš ID klicatelja je vedno posredovan.
  • Za naslednji klic: Vaš ID klicatelja ni posredovan za naslednji klic. Nadaljnji klici bodo opravljeni s posredovanjem ID klicatelja.
  • Vedno vključeno: slušalka nikoli ne posreduje ID-ja klicatelja.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.