1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > הסתר מספר.

3

הדגישו את בחירתכם.

  • כבוי (ברירת מחדל): מזהה המתקשר שלך נשלח תמיד.
  • מופעל עבור השיחה הבאה: מזהה המתקשר שלך לא נשלח לשיחה הבאה. בשיחות הבאות יישלח מזהה המתקשר.
  • תמיד פועל: השפופרת לעולם לא שולחת את מזהה המתקשר.
4

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.