1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Skjul nummer.

3

Merk valget.

  • Av (standard): anroper-ID-en din sendes alltid.
  • På for neste anrop (On for next call): anroper-ID-din sendes ikke ved det neste anropet. Ved senere anrop blir anroper-ID sendt.
  • Always on (alltid på): håndsettet sender aldri anroper-ID.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.