1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Skryť číslo.

3

Zvýraznite požadovanú možnosť.

  • Vypnuté (predvolené): vždy sa bude posielať vaše ID volajúceho.
  • Zapnuté pre ďalší hovor: vaše ID volajúceho sa pri ďalšom hovore nepošle. Pri následných hovoroch sa bude posielať ID volajúceho.
  • Vždy zapnuté: slúchadlo nikdy nebude posielať ID volajúceho.
4

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.