1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Skrýt číslo.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Vypnout (výchozí): ID volajícího je vždy odesláno.
  • Zapnuto pro následující hovor: ID volajícího se neodešle u příštího hovoru. U následujících hovorů se ID volajícího odešle.
  • Vždy zapnuto: Sluchátko neodešle ID volajícího u žádného hovoru.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.