При обикновени обстоятелства слушалката изпраща ИД на повикващ (име и телефонен номер), когато осъществявате повикване. Можете да настроите слушалката да прави повиквания без ИД на повикващ за следващото повикване или за всички повиквания.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Скриване на номера.

3

Маркирайте избора си.

  • Изключено (по подразбиране): Вашият Идентификационен номер на повикващия винаги се изпраща.
  • В включване за следващо повикване: Вашият ИД на повикващия не се изпраща за следващото обаждане. Следващите повиквания ще имат изпратен ИД на повикващ.
  • Винаги на: Слушалката ти никога не изпраща Идентификационния номер на обаждащата се.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.