בנסיבות רגילות, המכשיר שולח את מזהה המתקשר (שם ומספר טלפון) כאשר אתה מבצע שיחה. ניתן להגדיר את המכשיר כדי לבצע שיחה ללא מזהה המתקשר עבור השיחה הבאה או עבור כל השיחות.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > להסתיר את המספר.

3

סמן את הבחירה.

  • Off (ברירת מחדל): מזהה המתקשר שלך נשלח תמיד.
  • לשיחה הבאה: מזהה המתקשר לא נשלח לשיחה הבאה. שיחות לאחר מכן יישלחו מזהה המתקשר.
  • תמיד על: המכשיר לעולם לא שולח את מזהה המתקשר.
4

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.