Håndsættet sender under normale forhold dit opkalder-id (navn og telefonnummer), når du foretager et opkald. Du kan indstille håndsættet til at foretage et opkald uden opkalder-id'et for det næste opkald eller for alle opkald.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Skjul nummer.

3

Markér dit valg.

  • Fra (standard): Dit opkalder-id sendes altid.
  • På til næste opkald: Dit opkalder-id sendes ikke til det næste opkald. Efterfølgende opkald vil få tilsendt opkalder-id'et.
  • Altid til: Håndsættet sender aldrig opkalder-id.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.