1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Ukryj numer.

3

Podświetl wybór.

  • Wył. (domyślnie): identyfikator abonenta jest wysyłany zawsze.
  • Wł. podczas następnego połączenia: identyfikator abonenta nie zostanie wysłany podczas następnego połączenia. Identyfikator dzwoniącego będzie wysyłany podczas kolejnych połączeń.
  • Zawsze włączone: słuchawka nigdy nie będzie wysyłał identyfikatora abonenta.
4

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.