Under normale omstendigheter sender håndsettet anroper-ID-en din (navn og telefonnummer) når du foretar et anrop. Du kan konfigurere håndsettet til å foreta et anrop uten anroper-ID ved det neste anropet eller ved alle anrop.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > Skjul nummer.

3

Merk valget.

  • Av (standard): IDen til den som ringer, sendes alltid.
  • På for neste anrop: Anroper-ID-en blir ikke sendt for neste anrop. Ved senere anrop blir anroper-ID sendt.
  • Alltid på: Hånd settet din sender aldri Anrops-ID-en.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.