Toto sluchátko za běžných okolností odešle při spojení hovoru ID volajícího (jméno a telefonní číslo). Sluchátko lze nastavit tak, aby uskutečnil hovor bez odeslání ID volajícího (příští hovor nebo všechny hovory).

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Skrýt číslo.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Vypnuto (výchozí): ID volajícího je vždy odesláno.
  • Zapnuto pro následující hovor: ID volajícího se neodešle u příštího hovoru. U následujících hovorů se ID volajícího odešle.
  • Vždy zapnuto: Sluchátko neodešle ID volajícího u žádného hovoru.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.