I normala fall skickar handsetet ditt namn och telefonnummer när du ringer ett samtal. Du kan ställa in så att ditt handset ringer nästa samtal eller alla samtal utan att skicka informationen.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Dölj nummer.

3

Markera ditt val.

  • Av (standard): Ditt telefonnummer skickas alltid.
  • På nästa samtal: Ditt telefonnummer skickas inte vid nästa samtal. Informationen skickas vid efterföljande samtal.
  • Alltid på: Handsetet skickar aldrig ditt telefonnummer.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.