Участвайте в практическо обучение в Cisco Webex Training

Сесиите на практическо обучение позволяват на преподавателите да подготвят уроци или упражнения, които учащи е да могат да изпълняват на отдалечени компютри, на които е инсталиран софтуер за обучение.

Преглед на използването на практическо обучение

Учащите могат да използват тези отдалечени компютри за практическо обучение и упражнения. Тъй като преподавателите могат да управляват сесиите на практическо обучение, те могат да поддържат оптимизирана практическа среда, която е ефективна, позната и последователна.

За да настрои сесия на практическо обучение, организаторът го планира и резервира компютрите за представящия. След това организаторът започва практическото обучение в рамките на сесията на обучение. Представящият задава компютри на участниците, свързва компютрите с щракване с мишката, така че участниците да могат да използват виртуалния компютър за своите дейности по обучение и практика.

Свързване към резервиран компютър

Участниците в сесия на практическо обучение могат да се свържат към незададен компютър или предварително зададен компютър, в зависимост от това коя опция е избрал представящият при започване на сесията.

Свързване към незададени компютри

Ако представящият е позволил на участниците да изберат своя отдалечен компютър, те могат да се свързват с всеки резервиран компютър в сесията.

  1В панела Практическо обучение изберете компютъра, към който искате да се свържете.
  2Изберете Свързване.

  Прозорецът на диспечера за практически обучения е достъпен от контролния панел за сесии на работния ви плот. Можете също да управлявате отдалечения компютър с чрез менюто „Споделяне“.

  Свързване към предварително зададени компютри

  Ако представящият е задал ръчно компютри на участниците в практическо обучение, на работния плот на участника се появява съобщение за свързване с практическото обучение.

  За да се свържете с отдалечения компютър, изберете Да.

  Прозорецът на диспечера за практически обучения е достъпен от контролния панел за сесии на работния ви плот. Можете също да управлявате отдалечения компютър с чрез менюто „Споделяне“.

  Използване на аудио конференция в сесия за практическо обучение

  Можете да комуникирате с участниците в сесия на практическо обучение с помощта на компютъра или телефона. Всички опции за аудиоконференции, които организаторът настройва в основната сесия, важат и за сесията на практическо обучение.

    
  • Участниците в сесията на практическо обучение не могат да се присъединяват към аудиоконференция на сесия на практическо обучение, докато представящият не се присъедини към аудиоконференцията.

  • Когато участник, който вече е включил главната аудиоконферентна сесия, се присъедини към сесията на практическо обучение, той се превключва от аудиоконференцията на главната сесия към аудиоконференция на сесията на практическо обучение автоматично. Участниците не могат да се присъединяват към аудиоконференция в основната сесия, докато са свързани към аудиоконференция в сесията на практическо обучение.

  • Ако аудиоконференциите не са налични или не са стартирани за основната сесия, преди да започне сесията на практическо обучение, аудиоконференциите на сесията на практическо обучение също са забранени.

  • Когато участник в сесията на практическо обучение я напусне, той автоматично се изключва от аудиоконференцията в сесията на практическо обучение. Участникът се връща към основната сесия и може да се присъедини към основната аудиоконференция, като избере „Присъединяване към аудиоконференция“ в менюто „Аудио“.

   

  Стартиране на аудиоконференция по време на сесия за практическо обучение

  Когато стартирате сесия на практическо обучение, всички опции за аудиоконференция, които организаторът настройва в основната сесия, са налични по време на сесията на практическо обучение.

  Полето за съобщения „Присъединяване към аудиоконференция“ автоматично се появява в прозореца за сесия за всеки участник в сесията на практическо обучение.

    

  За да използвате аудиоконференция с VoIP, компютърът ви трябва да отговаря на системните изисквания за интегриран VoIP. За подробности вижте бележките към изданието за „Аудио“ на страницата „Ръководства за потребителя“ на своя уебсайт на Webex Training.

  В диалоговия прозорец „Аудиоконференция“ решете дали да използвате компютъра, или телефона да се присъедините към аудиоконференцията. Ако диалоговият прозорец „Аудиоконференция“ още не се появява, когато започне сесията на практическо обучение, той се намира в менюто Аудио.

   1Ако се присъедините по телефона, направете своя избор на стойности в диалоговия прозорец, изберете Повикване от сървъра и следвайте инструкциите на телефона.

   До името ви в панела „Участници“ се появява икона на телефон, за да указва, че сте се присъединили към аудиоконференцията с помощта на телефона.

   2Ако се присъедините от компютър, изберете Присъединяване.

   Вляво от вашето име в списъка с участници в панела Диспечер на сесии на практическо обучение се появява символ на слушалки.

     

   Иконата на слушалки или телефон мига, за да покаже кой участник говори по време на сесията на практическо обучение.

   Напускане и прекратяване на аудиоконференция в сесия за практическо обучение

    1Изберете бутона Аудио на панела „Участници“.
    2В диалоговия прозорец „Аудиоконференция“ изберете Напускане на Webex аудио.

    Като организатор, можете да изберете Практическо > Край на практическото обучение, за да завършите сесията на практическо обучение и аудио сесията.

    Използване на диспечера за практическо обучение

    След като представящият стартира сесията на практическо обучение и участниците са се свързали с компютрите, диспечерът на сесии на практическо обучение е наличен на вашия работен плот. В контролния панел на сесията изберете Панел на практическо обучение.

    Диспечерът на сесии на практическо обучение изброява участниците в практическото обучение, към което са свързани. В диспечера на сесии на практическо обучение участниците могат да прехвърлят файлове до и от компютрите си и да поискат помощ. Когато сте в сесия на практическо обучение, можете да използвате компютъра на сесията на практическо обучение директно от вашия компютър, сякаш седите на компютъра на практическото обучение .

    Зелената икона на компютър до името ви показва, че сте свързани към компютъра на практическото обучение.

    Прехвърляне на файлове в сесия за практическо обучение

    По време на сесията на практическо обучение можете да прехвърляте файлове до и от компютъра за практическо обучение. Можете да прехвърляте файлове, които се намират на всяко място на компютъра на практическото обучение или на локалния ви компютър.

    Прехвърлянето на файлове работи по същия начин, както в рамките на сесията на обучение.

      

    Тази функция не се поддържа на Mac.

     1От прозореца „Диспечер на практическо обучение“ или от менюто Споделяне изберете Прехвърляне на файл.
     2В левия екран (локалния компютър) разгънете директория, за да се покаже папката, в която искате да прехвърлите файл.
     3В десния екран (отдалечен компютър) разгънете другата директория, докато се появи файлът, който искате да прехвърлите.
     4Плъзнете файла в папката, в която искате да го прехвърлите в прозореца отляво.

     Предаване на контрола над компютъра за практическо обучение

      1В прозореца „Диспечер на практическо обучение“ изберете името на участника, на когото искате да прехвърлите контрола. Участникът трябва да е свързан към компютъра в момента на прехвърлянето на контрола.

      Зелена икона до името на участник показва, че участникът е свързан към компютъра. Сива икона показва, че участникът е изключен от компютъра.

      2В прозореца „Диспечер на практическо обучение“ изберете бутона Предаване на контрола.

      Напускане на сесия за практическо обучение и прекъсване на връзката с компютъра

      В менюто Споделяне изберете Излизане от практическото обучение. За да се свържете отново с компютъра „практическо обучение“ във всеки момент на сесията, вижте „Свързване към резервиран компютър“.

      За да прекъснете връзката с отдалечения компютър, в панела за управление на сесии изберете Връщане към главния прозорец > Прекъсване на връзката с компютъра.

      Беше ли полезна тази статия?