Cisco Webex Training’de Kendiliğinden Lab’a Katılma

Kendiliğinden Lab oturumları, eğitmenlere öğrencilerin eğitim yazılımının kurulu olduğu uzak bilgisayarlarda tamamlayabileceği dersler veya egzersizler hazırlama imkanı tanır.

Kendiliğinden Lab'ı Kullanmaya Genel Bakış

Öğrenciler, kendi kendilerine öğrenmek ve pratik yapmak için eğitim oturumu sırasında bu uzak bilgisayarları kullanabilir. Eğitmenler Kendiliğinden Lab oturumlarını kontrol edebileceği için etkili, bilindik ve tutarlı bir laboratuvar ortamı elde edebilir.

Kendiliğinden Lab oturumu ayarlamak için toplantı sahibi laboratuvarı planlar ve sunum yapan kişi için bilgisayarları ayırır. Toplantı sahibi eğitim oturumunda Kendiliğinden Lab'ı başlatır. Sunum yapan kişi katılımcılara bilgisayarları atar ve bilgisayarları bir fare tıklamasıyla bağlar; böylece katılımcılar, sanal bilgisayarı öğrenim ve pratik etkinlikleri için kullanabilir.

Ayrılmış bir Bilgisayara Bağlanma

Kendiliğinden Lab oturumundaki katılımcılar, sunum yapan kişinin oturumu başlatırken hangi seçeneği belirlediğinde bağlı olarak atanmamış bir bilgisayara veya önceden atanmış bir bilgisayara bağlanabilir.

Atanmamış Bilgisayarlara Bağlanma

Sunum yapan kişi, katılımcıların kendi uzak bilgisayarlarını seçmesine izin vermişse katılımcılar oturumdaki herhangi bir ayrılmış bilgisayara bağlanabilir.

  1Kendiliğinden Lab panelinde, bağlanmak istediğiniz bilgisayarı seçin.
  2Bağlan'ı seçin.

  Kendiliğinden Lab Yöneticisi penceresine masaüstünüzdeki Oturum Kontrolleri Paneli'nden erişilebilir. Paylaşım menüsünü kullanarak uzak bilgisayarı da kontrol edebilirsiniz.

  Önceden Atanmış Bilgisayarlara Bağlanma

  Sunum yapan kişi Kendiliğinden Lab katılımcılarına manuel olarak bilgisayarlar atamışsa katılımcının masaüstünde Kendiliğinden Lab Oturumu bağlantı iletisi görünür.

  Kullanıcıya bağlanmak uzak bilgisayar Evet öğesini seçin.

  Kendiliğinden Lab Yöneticisi penceresine masaüstünüzdeki Oturum Kontrolleri Paneli'nden erişilebilir. Paylaşım menüsünü kullanarak uzak bilgisayarı da kontrol edebilirsiniz.

  Kendiliğinden Lab Oturumunda Sesli Konferans Kullanma

  Bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanarak Kendiliğinden Lab oturumunda katılımcılarla iletişim kurabilirsiniz. Toplantı sahibinin ana oturumda ayarladığı tüm sesli konferans seçenekleri Kendiliğinden Lab oturumu için geçerlidir.

    
  • Kendiliğinden Lab oturumundaki katılımcılar, Kendiliğinden Lab oturumu sunum yapan kişisi sesli konferansa katılana dek bir Kendiliğinden Lab oturumu sesli konferansına katılamaz.

  • Ana sesli konferans oturumuna katılmış bir katılımcı Kendiliğinden Lab oturumuna katılırsa bu katılımcı otomatik olarak ana oturum sesli konferansından Kendiliğinden Lab oturumu sesli konferansına geçirilir. Katılımcılar, Kendiliğinden Lab oturumu sesli konferansına bağlıyken ana oturumdaki sesli konferansa katılamaz.

  • Sesli konferans kullanılamıyorsa veya Kendiliğinden Lab oturumu başlamadan önce ana oturum için başlatılmamışsa Kendiliğinden Lab oturumu için sesli konferans da devre dışı bırakılır.

  • Kendiliğinden Lab oturumu sesli konferansında bulunan bir katılımcı Kendiliğinden Lab oturumundan ayrılırsa Kendiliğinden Lab oturumu sesli konferansıyla bağlantısı otomatik olarak kesilir. Katılımcı ana oturuma döner ve Ses menüsünde Sesli Konferansa Katıl'ı seçerek ana sesli konferansa katılabilir.

   

  Kendiliğinden Lab Oturumu Sırasında Sesli Konferans Başlatma

  Kendiliğinden Lab oturumu başlattığınızda, toplantı sahibinin ana oturumda ayarladığı tüm sesli konferans seçenekleri Kendiliğinden Lab oturumu sırasında kullanılabilir.

  Kendiliğinden Lab oturumundaki her katılımcı için Oturum penceresinde otomatik olarak Sesli Konferansa Katıl ileti kutusu görünür.

    

  VoIP sesli konferansı kullanmak için bilgisayarınızın Entegre VoIP'ye yönelik sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir. Ayrıntılar için Eğitim web site sürüm notları Kullanıcı Kılavuzları sayfasında bulunan Ses Kalitesi Webex bakın.

  Sesli Konferans iletişim kutusunda, sesli konferansa katılmak için bilgisayarı mı, yoksa telefonu mu kullanacağınıza karar verin. Sesli Konferans iletişim kutusu Hands-Lab oturumu başladığında görünmüyorsa Ses menüsünden kullanılabilir.

   1Telefonla katılıyorsanız iletişim kutusunda seçimlerinizi yapın, Beri Ara'yı seçin ve ardından telefondaki talimatları uygulayın.

   Katılımcılar panelinde adınızın yanında, sesli konferansa telefonunuzu kullanarak katıldığınızı gösteren bir telefon simgesi görünür.

   2Bilgisayarla katılıyorsanız Katıl'ı seçin.

   Hands-Lab Oturumları Yöneticisi panelindeki katılımcı listesinde adınıza bir kulaklık simgesi görünür.

     

   Kendiliğinden Lab oturumu sırasında hangi katılımcının konuştuğunu göstermek için kulaklık veya telefon simgesi yanıp söner.

   Kendiliğinden Lab Oturumunda Sesli Konferanstan Ayrılma ve Sesli Konferansı Sonlandırma

    1Katılımcılar panelinde Ses düğmesini seçin.
    2Sesli Konferans iletişim kutusunda, Webex Sesten Ayrıl'ı seçin.

    Toplantı sahibi olarak hem Lab hem de > oturumlarını sona erdir etmek için Lab Veya KendiLisa Lab'ı Bitir'i seçin.

    Kendiliğinden Lab Yöneticisi'ni Kullanma

    Sunum yapan kişi Kendiliğinden Lab oturumu başlatırsa ve katılımcılar bilgisayarlara bağlanmışsa Kendiliğinden Lab Oturumu Yöneticisi masaüstünüzde kullanılabilir. OturumKontrolleri Paneli'nda, "Hands-Lab Panel " (Oturum Kontrolleri Paneli) öğesiniseçin.

    Kendiliğinden Lab Yöneticisi, bağlı oldukları laboratuvarda bulunan katılımcıları listeler. Kendiliğinden Lab Yöneticisi'nde, katılımcılar bilgisayarlarına ve bilgisayarlarından dosyalar aktarabilir ve yardım isteyebilir. Kendiliğinden Lab oturumundayken, Kendiliğinden Lab bilgisayarını doğrudan kendi bilgisayarınızda Kendiliğinden Lab bilgisayarında oturuyormuş gibi kullanabilirsiniz.

    Adınızın yanındaki yeşil bilgisayar simgesi, Kendiliğinden Lab bilgisayarına bağlandığınızı gösterir.

    Kendiliğinden Lab Oturumunda Dosyaları Aktarma

    Kendiliğinden Lab oturumu sırasında, Kendiliğinden Lab bilgisayarına ve bu bilgisayardan dosya aktarabilirsiniz. Kendiliğinden Lab bilgisayarında veya yerel bilgisayarınızda herhangi bir konumda buluna dosyaları aktarabilirsiniz.

    Dosyaların aktarılması, eğitim oturumundaki gibi yürütülür.

      

    Bu özellik, Mac'te desteklenmemektedir.

     1Kendiliğinden Lab Yöneticisi penceresinde veya Paylaşım menüsünde, Dosya Aktar'ı seçin.
     2Soldaki bölmede (Yerel Bilgisayar), dosyayı aktarmak istediğiniz klasörü görüntülemek için bir dizini genişletin.
     3Sağdaki bölmede (Uzak Bilgisayar), aktarmak istediğiniz dosya görünene dek diğer dizini genişletin.
     4Dosyayı, soldaki bölmede aktarmak istediğiniz klasöre sürükleyin.

     Kendiliğinden Lab Bilgisayarının Kontrolünü Devretme

      1Kendiliğinden Lab Yöneticisi penceresinde, kontrolü aktarmak istediğiniz katılımcının adını seçin. Katılımcı, kontrolü devrettiğiniz anda bilgisayara bağlı olmalıdır.

      Katılımcı adının yanındaki yeşil bir simge, katılımcının bilgisayara bağlı olduğunu gösterir. Gri bir simge, katılımcının bilgisayarla bağlantısının kesildiğini gösterir.

      2Kendiliğinden Lab Yöneticisi penceresinde, Kontrolü Devret simgesini seçin.

      Kendiliğinden Lab oturumundan Ayrılma ve Bilgisayar Bağlantısını Kesme

      Paylaşım menüsünde, Lab'dan Ayrıl'ıseçin. Oturum sırasında Kendiliğinden Lab bilgisayarına istediğiniz zaman yeniden bağlanmak için Ayrılmış bir Bilgisayara Bağlanma konusuna bakın.

      Kullanıcı bağlantınızı kesmek uzak bilgisayar Oturum Kontrolleri Paneli'ni kullanarak Ana Pencereye Geri Dön > Bilgisayar Bağlantısını Kes öğesiniseçin.

      Bu makale yararlı oldu mu?