Delta i praktiska labbsessioner i Cisco Webex Training

Praktiska labbsessioner låter instruktörer förbereda lektioner och övningar som studenter kan genomföra på fjärrdatorer som har utbildningsprogramvaran installerad.

Använda den praktiska labbsessionen, översikt

Studenter kan använda dessa fjärrdatorer för praktisk inlärning och övning under utbildningsmötet. Eftersom instruktörer kan kontrollera praktiska labbsessioner kan de upprätthålla en optimerad labbmiljö som är effektiv, bekant och konsekvent.

För att konfigurera en praktisk labbsession schemalägger värden labbet och reserverar datorerna åt presentatören. Värden startar sedan den praktiska labbsessionen i utbildningsmötet. Presentatören tilldelar datorer åt mötesdeltagarna och ansluter datorerna med ett musklick så att mötesdeltagarna kan använda den virtuella datorn för utbildning och praktiska aktiviteter.

Anslut till en reserverad dator

Mötesdeltagare i en praktisk labbsession kan ansluta till en ej tilldelad dator eller en i förväg tilldelad dator, beroende på vilket alternativ som presentatören väljer vid sessionsstarten.

Anslut till ej tilldelade datorer

Om presentatören tillåter mötesdeltagare att välja sina egna fjärrdatorer, kan de ansluta till alla reserverade datorer i sessionen.

  1På panelen Praktisk labbsession väljer du datorn som du vill ansluta till.
  2Välj Anslut.

  Fönstret Praktisk labbhanterare är tillgängligt från ditt skrivbords Sessionskontrollpanel. Du kan också kontrollera fjärrdatorn via menyn Delning.

  Anslut till i förväg tilldelade datorer

  Om presentatören manuellt har tilldelat datorer till mötesdeltagarna i en praktisk labbsession visas anslutningsmeddelandet för den praktiska labbsessionen på mötesdeltagarnas skrivbord.

  För att ansluta till fjärrdator väljer du Ja.

  Fönstret Praktisk labbhanterare är tillgängligt från ditt skrivbords Sessionskontrollpanel. Du kan också kontrollera fjärrdatorn via menyn Delning.

  Använda en ljudkonferens under en praktisk labbsession

  Du kan kommunicera med mötesdeltagare i en praktisk labbsession via din dator eller telefon. Alla ljudkonferensalternativ som värden har konfigurerat i huvudsessionen gäller för den praktiska labbsessionen.

    
  • Mötesdeltagare i en praktisk labbsession kan inte delta i dess ljudkonferens innan presentatören deltar.

  • När en mötesdeltagare som redan har deltagit i huvudsessionens ljudkonferens deltar i en praktisk labbsession, växlas de från ljudkonferensen i huvudsessionen till ljudkonferensen i den praktiska labbsessionen automatiskt. Mötesdeltagare kan inte delta i huvudsessionens ljudkonferens medan de är anslutna till den praktiska labbsessionens ljudkonferens.

  • Om ljudkonferens inte är tillgänglig eller har startats i huvudsessionen innan den praktiska labbsessionen kommer den praktiska labbsessionens ljudkonferens också att inaktiveras.

  • När en mötesdeltagare som är i den praktiska labbsessionens ljudkonferens lämnar en praktisk labbsession kopplas de automatiskt bort från den praktiska labbsessionens ljudkonferens. Mötesdeltagaren återvänder till huvudsessionen och kan delta i huvudkonferensens ljud genom att välja Delta i ljudkonferens på menyn Ljud.

   

  Starta en ljudkonferens under en praktisk labbsession

  När du startar den praktiska labbsessionen kommer alla ljudkonferensalternativ som värden har konfigurerat för huvudmötet att vara tillgängliga i den praktiska labbsessionen.

  Meddelanderutan Delta i ljudkonferens kommer automatiskt att visas i alla mötesdeltagares sessionsfönster i den praktiska labbsessionen.

    

  För att använda ljudkonferens med internettelefon måste din dator möta systemkraven för integrerad VoIP. Mer information finns i Ljudguiden versionsinformation från sidan Användarguider på din Webex Training-webbplats.

  I dialogrutan Ljudkonferens avgör du om du ska använda datorn eller telefonen för att delta i ljudkonferensen. Om dialogrutan Ljudkonferens inte redan visas när den praktiska labbsessionen startar är den tillgänglig från ljudmenyn.

   1Om du deltar via telefon gör du dina val i dialogrutan, väljer Ring mig och följer sedan anvisningarna på telefonen.

   En telefonikon visas bredvid ditt namn i panelen Mötesdeltagare för att visa att du deltar i ljudkonferensen med din telefon.

   2Om du deltar via dator väljer du Delta.

   En headsetsymbol visas till vänster om ditt namn i deltagarlistan på panelen Praktisk labbhanterare.

     

   Ikonen headset eller telefon blinkar för att indikera vilken mötesdeltagare som talar under den praktiska labbsessionen.

   Lämna och avsluta en ljudkonferens i en praktisk labbsession

    1Välj knappen Ljud på panelen Mötesdeltagare.
    2I dialogrutan Ljudkonferens väljer du Lämna Webex-ljud.

    Som värd kan du välja Labb > avsluta praktisk labbsession för att avsluta den praktiska labbsessionen och ljudsessionerna.

    Använd den praktiska labbhanteraren

    När presentatören startar den praktiska labbsessionen och mötesdeltagarna har anslutit till datorerna, är den praktiska labbhanteraren tillgänglig på ditt skrivbord. PåSessionskontrollpanelen väljer du Praktisk labbsessionspanel.

    Den praktiska labbhanteraren listar mötesdeltagarna i labbet som de är anslutna till. I den praktiska labbhanteraren kan mötesdeltagare överföra filer till och från sina datorer och be om hjälp. När du är i en praktisk labbsession kan du använda dess dator direkt från din egen dator, precis som om du satt vid den praktiska labbdatorn.

    En grön datorikon bredvid ditt namn indikerar att du är ansluten till den praktiska labbdatorn.

    Överför filer i en praktisk labbsession

    Under en praktisk labbsession kan du överföra filer till och från den praktiska labbdatorn. Du kan överföra filer som finns på alla platser på datorn till din praktiska labbdator eller din lokala dator.

    Att överföra filer fungerar på samma sätt som den gör i utbildningsmötet.

      

    Det finns inget stöd för den här funktionen på Mac.

     1Antingen från fönstret praktisk labbhanterare eller menyn Delar väljer du Överför fil.
     2I panelen till vänster (Lokal dator) expanderar du en katalog för att visa mappen som du vill överföra filen till.
     3I panelen till höger (fjärrdator) expanderar du den andra katalogen tills filen du vill överföra visas.
     4Dra filen till den mapp som du vill överföra filen till på den vänstra panelen.

     Överför kontroll för den praktiska labbdatorn

      1Fönstret praktisk labbhanterare väljer du namnet på mötesdeltagaren som du vill överför kontrollen till. Mötesdeltagaren måste vara ansluten till datorn vid tiden som du överför kontrollen.

      En grön ikon bredvid mötesdeltagarens namn indikerar om den mötesdeltagaren är ansluten till datorn. En grå ikon indikerar att mötesdeltagaren är bortkopplad från datorn.

      2I den praktiska labbhanteraren väljer du ikonen Överför kontroll.

      Lämna en praktisk labbsession och logga ut från dator

      I menyn Delning väljer du Lämna praktisk labblabb . För att när som helst återansluta till den praktiska labbdatorn under ett utbildningsmöte, se Anslut till en reserverad dator.

      Om du vill koppla fjärrdator från din dator väljer du Återgå till huvudfönster i > Koppla från dator.

      Var den här artikeln användbar?