Deelnemen aan een praktijklab in Cisco Webex Training

Met Praktijklabsessies kunnen instructeurs lessen of oefeningen voorbereiden die studenten vervolgens kunnen maken op externe computers waarop trainingssoftware is geïnstalleerd.

Werken met Praktijklabbeheer

Studenten kunnen deze externe computers tijdens een trainingssessie gebruiken om te oefenen en om praktische vaardigheden op te doen. Omdat instructeurs Praktijklabsessies kunnen beheren, kunnen ze een optimale labomgeving creëren die doeltreffend, eenvoudig in gebruik en consistent is.

De host plant het lab en reserveert de computers voor de presentator om een Praktijklabsessie in te stellen. Vervolgens start de host het Praktijklab binnen de trainingssessie. De presentator wijst de deelnemers een computer toe, maakt met één muisklik verbinding met de computers, en vervolgens kunnen alle deelnemers de virtuele computer gebruiken om te leren en taken te oefenen.

Verbinding maken met een gereserveerde computer

Deelnemers aan een Praktijklabsessie kunnen verbinding maken met een vrije of een vooraf toegewezen computer. Dit is afhankelijk van de optie die de presentator bij de start van de sessie heeft gekozen.

Verbinding maken met vrije computers

Als de presentator de deelnemers heeft toegestaan zelf hun externe computer te kiezen, kunnen zij verbinding maken met elke gereserveerde computer in de sessie.

  1Selecteer in het deelvenster Praktijklab met welke computer u verbinding wilt maken.
  2Selecteer Verbinding maken.

  Het venster Praktijklabbeheer is beschikbaar in het deelvenster Bedieningselementen sessie op uw bureaublad. U kunt de externe computer ook beheren met het menu Delen.

  Verbinding maken met vooraf toegewezen computers

  Als de presentator handmatig computers heeft toegewezen aan een deelnemer van het Praktijklab, verschijnt op het bureaublad van de deelnemer een bericht dat een verbinding tot stand kan worden gebracht met de Praktijklabsessie.

  Selecteer Ja om verbinding te externe computer de -verbindingte maken.

  Het venster Praktijklabbeheer is beschikbaar in het deelvenster Bedieningselementen sessie op uw bureaublad. U kunt de externe computer ook beheren met het menu Delen.

  Een audioconferentie gebruiken in een Praktijklabsessie

  U kunt communiceren met de deelnemers aan een Praktijklabsessie via uw computer of uw telefoon. Op de Praktijklabsessie zijn alle audioconferentieopties van toepassing die door de host in de hoofdsessie zijn ingesteld.

    
  • Deelnemers aan een Praktijklabsessie kunnen pas deelnemen aan een audioconferentie van een Praktijklabsessie als de presentator van de sessie deelneemt aan de audioconferentie.

  • Wanneer een deelnemer die al actief is in de hoofdsessie van de audioconferentie, deelneemt aan een Praktijklabsessie, wordt deze automatisch doorgeschakeld van de audioconferentie van de hoofdsessie naar de audioconferentie van de Praktijklabsessie. Deelnemers kunnen niet deelnemen aan een audioconferentie van de hoofdsessie terwijl ze verbonden zijn met een audioconferentie van een Praktijklabsessie.

  • Als de optie audioconferentie niet beschikbaar is of niet is gestart in de hoofdsessie voordat de Praktijklabsessie wordt gestart, is de audioconferentie ook niet beschikbaar voor Praktijklabsessies.

  • Wanneer iemand die deelneemt aan de audioconferentie van een Praktijklabsessie de sessie verlaat, wordt de verbinding met de audioconferentie van de Praktijklabsessie automatisch verbroken. De deelnemer keert terug naar de hoofdsessie en kan deelnemen aan de hoofdaudioconferentie door in het menu Audio de optie Deelnemen aan audioconferentie te selecteren.

   

  Een audioconferentie starten tijdens een Praktijklabsessie

  Wanneer u een Praktijklabsessie start, zijn alle opties die de host heeft ingesteld in de hoofdsessie beschikbaar tijdens de Praktijklabsessie.

  Elke deelnemer aan de Praktijklabsessie krijgt in het venster Sessie het berichtvenster Deelnemen aan audioconferentie te zien.

    

  Voor een VoIP-audioconferentie moet uw computer voldoen aan de systeemvereisten voor geïntegreerde VoIP. Zie het audiobestand dat beschikbaar is release-opmerkingen de pagina Gebruikershandleidingen van uw Webex Training-website voor meer informatie.

  Kies in het dialoogvenster Audioconferentie of u aan de audioconferentie wilt deelnemen met uw computer of uw telefoon. Als het dialoogvenster Audioconferentie niet reeds wordt weergegeven wanneer u de Praktijklabsessie start, kunt u het gebruiken in het menu Audio.

   1Als u telefonisch deelneemt, selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster en klikt u op Bel me. Volg vervolgens de instructies op uw telefoon.

   Er verschijnt een telefoonpictogram naast uw naam in het venster Deelnemers om aan te geven dat u telefonisch deelneemt aan de audioconferentie.

   2Klik op Deelnemen als u per computer deelneemt.

   In het deelvenster Praktijklabbeheer wordt links van uw naam in de deelnemerslijst een headsetsymbool weergegeven.

     

   Het hoofdtelefoon- of telefoonpictogram knippert om aan te geven welke deelnemer aan het woord is tijdens de Praktijklabsessie.

   Een audioconferentie van een Praktijklabsessie verlaten en beëindigen

    1Selecteer de knop Audio in het deelvenster Deelnemers.
    2Klik in het dialoogvenster Audioconferentie op Webex-audio verlaten.

    Als host kunt u Lab > Praktijklab beëindigen selecteren om zowel het Praktijklab als de audiosessies te beëindigen.

    Praktijklabbeheer gebruiken

    Zodra de presentator de Praktijklabsessie heeft gestart en de deelnemers zijn verbonden met de computers, is het programma Praktijklabbeheer beschikbaar op uw bureaublad. Selecteer inhet deelvenster Bedieningselementen sessie Praktijklab.

    Praktijklabbeheer geeft een lijst weer van de deelnemers in het lab die met elkaar zijn verbonden. In Praktijklabbeheer kunnen deelnemers bestanden van en naar hun computer verzenden en om hulp vragen. Als u zich in een Praktijklabsessie bevindt, kunt u de Praktijklabcomputer direct bedienen vanaf uw eigen computer alsof u achter de Praktijklabcomputer zit.

    Een groen computerpictogram naast uw naam geeft aan dat u bent verbonden met de Praktijklabcomputer.

    Bestanden verzenden tijdens een Praktijklabsessie

    Tijdens een Praktijklabsessie kunt u bestanden van en naar de Praktijklabcomputer verzenden. U kunt bestanden verzenden die zich op een willekeurige locatie op de Praktijklabcomputer of uw eigen lokale computer bevinden.

    Het verzenden van bestanden verloopt op dezelfde manier als tijdens de trainingssessie.

      

    Deze functie wordt niet ondersteund op de Mac.

     1Vanuit het venster Praktijklabbeheer of het menu Delen klikt u op Bestand overdragen.
     2Vouw in het linkerdeelvenster (lokale computer) een directory uit om de map weer te geven waarnaar u het bestand wilt verzenden.
     3Vouw in het rechterdeelvenster (externe computer) de directory uit waarin zich het bestand bevindt dat u wilt verzenden.
     4Sleep het bestand naar de doelmap in het linkerdeelvenster.

     Beheer van de Praktijklabcomputer overdragen

      1Selecteer in het venster Praktijklabbeheer de naam van de deelnemer aan wie u het beheer wilt overdragen. De deelnemer moet verbonden zijn met de computer op het moment dat u het beheer overdraagt.

      Een groen pictogram naast de naam van de deelnemer geeft aan dat de deelnemer is verbonden met de computer. Een grijs pictogram geeft aan dat de deelnemer geen verbinding heeft met de computer.

      2Klik in het venster Praktijklabbeheer op het pictogram Beheer overdragen.

      Een Praktijklabsessie verlaten en verbinding met de computer verbreken

      Klik in het menu Delen op Praktijklab verlaten. Zie Verbinding maken met een gereserveerde computer als u tijdens de sessie opnieuw verbinding wilt maken met de Praktijklabcomputer.

      Als u de verbinding met uw externe computer wilt verbreken, selecteert u in het deelvenster Bedieningselementen sessie Terug naar het hoofdvenster om > verbinding met de computer teverbreken.

      Vond u dit artikel nuttig?