Delta i en praktisk lab i Cisco Webex Training

Med praktiske lab-økter kan instruktører forberede leksjoner eller øvelser som elevene kan fullføre på eksterne datamaskiner der opplæringsprogramvaren er installert.

Bruke Praktisk lab-oversikten

Elever kan bruke disse eksterne datamaskinene under en opplæringsøkt for praktisk opplæring og øvelse. Fordi instruktører kan kontrollere praktiske labøkter, kan de opprettholde et optimalisert labmiljø som er effektivt, kjent og konsekvent.

Verten må planlegge laben og reservere datamaskinene for presentatøren for å sette opp en praktisk labøkt. Deretter starter verten den praktiske laben i opplæringsøkten. Presentatøren tilordner datamaskiner til deltakere, kobler til datamaskinene med et museklikk slik at deltakerne kan bruke den virtuelle datamaskinen til lærings- og øvingsaktiviteter.

Koble til en reservert datamaskin

Deltakere i en praktisk labøkt kan koble til en ikke-tilordnet datamaskin eller en forhåndstilordnet datamaskin, avhengig av hvilket alternativ presentatøren valgte da økten startet.

Koble til ikke-tilordnede datamaskiner

Hvis presentatøren har tillatt at deltakerne velger sin egen eksterne datamaskin, kan de koble til en hvilken som helst reservert datamaskin i økten.

  1Velg datamaskinen du vil koble til, i Praktisk lab-panelet.
  2Velg Koble til.

  Praktisk lab-administratorvinduet er tilgjengelig fra panelet for øktkontroller på skrivebordet. Du kan også kontrollere den eksterne datamaskinen via Deling-menyen.

  Koble til forhåndstilordnede datamaskiner

  Hvis presentatøren har tilordnet datamaskiner manuelt til praktisk lab-deltakere, vises meldingen Koble til praktisk labøkt på deltakerens skrivebord.

  Hvis du vil koble til den eksterne datamaskinen, velger du Ja.

  Praktisk lab-administratorvinduet er tilgjengelig fra panelet for øktkontroller på skrivebordet. Du kan også kontrollere den eksterne datamaskinen via Deling-menyen.

  Bruke en lydkonferanse i en praktisk labøkt

  Du kan kommunisere med deltakere i en praktisk labøkt ved hjelp av en datamaskin eller telefon. Alle alternativene for lydkonferanser som verten konfigurerer i hovedøkten, gjelder for den praktiske labøkten.

    
  • Deltakere i en praktisk labøkt kan ikke bli med på en lydkonferanse i en praktisk labøkt før lederen for den praktiske labøkten blir med på lydkonferansen.

  • Når en deltaker som allerede har blitt med i hovedøkten for lydkonferanser, blir med i en praktisk labøkt, flyttes de automatisk fra lydkonferansen for hovedøkten til lydkonferansen for den praktiske labøkten. Deltakerne kan ikke bli med i en lydkonferanse i hovedøkten når de er koblet til en lydkonferanse i en praktisk labøkt.

  • Hvis lydkonferanser ikke er tilgjengelige eller ikke er startet for hovedøkten før den praktiske labøkten startes, deaktiveres også lydkonferanser for praktiske labøkter.

  • Når en deltaker som er i lydkonferansen for en praktisk labøkt, forlater en praktisk labøkt, kobles de automatisk fra lydkonferansen for den praktiske labøkten. Deltakeren går tilbake til hovedøkten og kan bli med i hovedlydkonferansen ved å velge Bli med i lydkonferanse på Lyd-menyen.

   

  Starte en lydkonferanse under en praktisk labøkt

  Når du starter en praktisk labøkt, er alle alternativene for lydkonferanser som verten konfigurerer i hovedøkten, tilgjengelige i løpet av den praktiske labøkten.

  Meldingsboksen Bli med i lydkonferanse vises automatisk i øktvinduet for hver deltaker i den praktiske labøkten.

    

  Hvis du vil bruke en VoIP-lydkonferanse, må datamaskinen oppfylle systemkravene for integrert VoIP. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Produktmerknader for lyd som er tilgjengelig fra Brukerveiledninger-siden på nettstedet for Webex Training.

  I dialogboksen Lydkonferanse bestemmer du om du vil bruke datamaskinen eller telefonen til å bli med i lydkonferansen. Hvis dialogboksen Lydkonferanse ikke allerede vises når den praktiske labøkten starter, er den tilgjengelig på Lyd-menyen.

   1Hvis du blir med via telefon, foretar du valgene i dialogboksen, velger Ring meg, og følger deretter instruksjonene på telefonen.

   Et telefonikon vises ved siden av navnet ditt i Deltakere-panelet for å angi at du har blitt med i lydkonferansen med telefonen din.

   2Hvis du blir med via datamaskinen, velger du Bli med.

   Et headsetsymbol vises til venstre for navnet ditt i deltakerlisten på panelet Administrator for praktiske labøkter.

     

   Headset- eller telefonikonet blinker for å indikere hvilken deltaker som snakker under den praktiske labøkten.

   Forlate og avslutte en lydkonferanse i en praktisk labøkt

    1Velg Lyd-knappen i Deltakere-panelet.
    2Velg Forlat Webex-lyd i dialogboksen Lydkonferanse.

    Som vert kan du velge Lab > Avslutt praktisk lab for å avslutte både praktiske lab- og lydøkter.

    Bruke administratorprogrammet for praktisk lab

    Når presentatøren starter den praktiske labøkten og deltakerne har koblet seg til datamaskinene, er Administrator for praktiske labøkter tilgjengelig på skrivebordet. Påpanelet for øktkontroller velger du Praktisk lab-panelet.

    Administrator for praktisk lab viser deltakerne i laben som de er koblet til. I Administrator for praktisk lab kan deltakerne overføre filer til og fra datamaskinene sine og be om hjelp. Når du er i en praktisk labøkt, kan du bruke datamaskinen for praktisk lab direkte fra din egen datamaskin som om du sitter ved datamaskinen for praktisk lab.

    Et grønt datamaskinikon ved siden av navnet ditt angir at du er koblet til datamaskinen for praktisk lab.

    Overføre filer i en praktisk labøkt

    Under en praktisk labøkt kan du overføre filer til og fra datamaskinen for praktisk lab. Du kan overføre filer som ligger hvor som helst på enten datamaskinen for praktisk lab eller på den lokale datamaskinen.

    Overføring av filer fungerer på samme måte som i opplæringsøkten.

      

    Denne funksjonen støttes ikke på Mac.

     1Du kan enten bruke vinduet for Administrator for praktisk lab eller Deling-menyen til å velge Overfør fil.
     2Utvid en mappe i ruten til venstre (Lokal datamaskin) for å vise mappen der du vil overføre en fil.
     3Utvid en annen mappe i ruten til høyre (Ekstern datamaskin) til filen du vil overføre, vises.
     4Dra filen til mappen der du vil overføre den, i ruten til venstre.

     Overføre kontroll over datamaskinen i praktisk lab

      1I vinduet Administrator for praktisk lab velger du navnet på deltakeren du vil overføre kontrollen til. Deltakeren må være koblet til datamaskinen når du overfører kontrollen.

      Et grønt ikon ved siden av navnet på en deltaker angir at deltakeren er koblet til datamaskinen. Et grått ikon angir at deltakeren er koblet fra datamaskinen.

      2Velg Gi kontroll-ikonet i vinduet for Administrator for praktisk lab.

      Forlate en praktisk labøkt og koble fra datamaskinen

      Velg Forlat praktisk labDeling-menyen. Hvis du vil koble til datamaskinen for praktisk lab på nytt når som helst i løpet av økten, kan du se Koble til en reservert datamaskin.

      Hvis du vil koble fra den eksterne datamaskinen, velger du Gå tilbake til hovedvindu > Koble fra datamaskin på panelet for øktkontroller.

      Var denne artikkelen nyttig?