Zúčastněte se praktické laboratoře v cisco webex školení

Relace praktického cvičení umožňují instruktorům připravovat výuku a cvičení, které mohou studenti absolvovat na vzdálených počítačích, v nichž je nainstalován školicí software.

Použití praktického přehledu laboratoře

Studenti mohou tyto vzdálené počítače během školení využívat k praktickému učení a procvičování. Vzhledem k tomu, že instruktoři mohou řídit relace hands-on lab, mohou udržovat optimalizované testovací prostředí, které je efektivní, známé a konzistentní.

Chcete-li nastavit relaci hands-on lab, hostitel naplánuje testovací prostředí a rezervuje počítače pro prezentujícího. Poté hostitel spustí praktickou laboratoř v rámci školení. Prezentující přiřadí účastníkům počítače, propojí počítače kliknutím myši, aby účastníci mohli virtuální počítač používat pro své výukové a praktické aktivity.

Připojení k rezervovanému počítači

Účastníci relace hands-on lab se mohou připojit k nepřiřazenému počítači nebo předem přiřazenému počítači v závislosti na tom, kterou možnost si prezentující zvolil při zahájení relace.

Připojení k nepřiřazeným počítačům

Pokud prezentující povolil účastníkům zvolit si vlastní vzdálený počítač, může se v relaci připojit k libovolnému rezervovanému počítači.

  1Na panelu Praktická laboratoř vyberte počítač, ke kterému se chcete připojit.
  2Vyberte Připojit.

  Okno Hands-on Lab Manager je k dispozici na panelu Ovládací panely relací na ploše. Vzdálený počítač můžete ovládat také pomocí nabídky Sdílení.

  Připojení k předem přiřazeným počítačům

  Pokud prezentující ručně přiřadil počítače účastníkům aplikace Hands-on Lab, zobrazí se na ploše účastníka zpráva Hands-on Lab Session connect.

  Chcete-li se připojit ke vzdálenému počítači, vyberte Ano.

  Okno Hands-on Lab Manager je k dispozici na panelu Ovládací panely relací na ploše. Vzdálený počítač můžete ovládat také pomocí nabídky Sdílení.

  Použití zvukové konference v praktické relaci laboratoře

  S účastníky relace hands-on Lab můžete komunikovat pomocí počítače nebo telefonu. Všechny možnosti audiokonferencí, které hostitel nastaví v hlavní relaci, se vztahují na relaci Hands-on Lab.

    
  • Účastníci relace hands-on lab se nemohou připojit ke zvukové konferenci relace Hands-on Lab, dokud se k audiokonferenci nepřipojil prezentující relace Hands-on Lab.

  • Když se účastník, který se již připojil k hlavní relaci zvukové konference, připojí k relaci Hands-on Lab, automaticky se přepne ze zvukové konference hlavní relace na zvukovou konferenci relace Hands-on Lab. Účastníci se nemohou připojit ke zvukové konferenci v hlavní relaci, když jsou připojeni ke zvukové konferenci relace Hands-on Lab.

  • Pokud audiokonference nejsou k dispozici nebo nebyly spuštěny pro hlavní relaci před zahájením relace hands-on Lab, jsou zakázány také audiokonference pro relace hands-on Lab.

  • Když účastník, který je v audiokonferaci relace Hands-on Lab, opustí relaci hands-on lab, automaticky se odpojí od zvukové konference relace Hands-on Lab. Účastník se vrátí do hlavní relace a může se připojit k hlavní zvukové konferenci výběrem možnosti Připojit se ke zvukové konferenci v nabídce Zvuk.

   

  Zahájení zvukové konference během praktické relace laboratoře

  Když spustíte relaci hands-on lab, všechny možnosti zvukové konference, které hostitel nastaví v hlavní relaci, jsou k dispozici během relace Hands-on Lab.

  Pole Zprávy Připojit se ke zvukové konferenci se automaticky zobrazí v okně Relace pro každého účastníka relace praktického testovacího prostředí.

    

  Chcete-li používat zvukovou konferenci VoIP, musí počítač splňovat systémové požadavky pro integrovaný VoIP. Podrobnosti najdete v poznámkách k verzi Zvuku, které jsou k dispozici na stránce Uživatelské příručky na webu Webex Training.

  V dialogovém okně Zvuková konference se rozhodněte, zda se chcete ke zvukové konferenci připojit pomocí počítače nebo telefonu. Pokud se dialogové okno Audiokonferece ještě při spuštění relace praktického labe nezobrazuje, je k dispozici v nabídce Zvuk.

   1Pokud se připojujete telefonicky, proveďte výběr v dialogovém okně, vyberte Zavolejte mia postupujte podle pokynů v telefonu.

   Vedle vašeho jména se na panelu Účastníci zobrazí ikona telefonu, která označuje, že jste se k audiokonfereci připojili pomocí telefonu.

   2Pokud se připojujete počítačem, vyberte Připojit se.

   Na panelu Hands-on Lab Sessions Manager se vlevo od vašeho jména zobrazí symbol náhlavní soupravy.

     

   Ikona náhlavní soupravy nebo telefonu bliká a označuje, který účastník během relace hands-on lab mluví.

   Opuštění a ukončení zvukové konference v praktické relaci laboratoře

    1Na panelu Účastníci vyberte tlačítko Zvuk.
    2V dialogovém okně Zvuková konference vyberte Ponechat zvuk Webex.

    Jako hostitel můžete vybrat Lab > End Hands-on Lab a ukončit praktické i zvukové relace.

    Použití Hands-on Lab Manager

    Jakmile prezentující spustí relaci Hands-on Lab a účastníci se připojí k počítačům, je na ploše k dispozici Správce relací praktického testovacího prostředí. Napanelu Ovládací panely relací vyberte Hands-on Laboratorní panel.

    Hands-on Lab Manager uvádí seznam účastníků v testovacím prostředí, ke kterému jsou připojeni. Ve Správci praktického labe mohou účastníci přenášet soubory do a ze svých počítačů a požádat o pomoc. Pokud se účastníte relace hands-on lab, můžete použít počítač Hands-on Lab přímo z vlastního počítače, jako byste seděli u počítače Hands-on Lab.

    Zelená ikona počítače vedle vašeho jména označuje, že jste připojeni k počítači Hands-on Lab.

    Přenos souborů v relaci praktického testovacího prostředí

    Během relace hands-on lab můžete přenášet soubory do a z počítače Hands-on Lab. Soubory, které se nacházejí na libovolném místě, můžete přenášet buď v počítači hands-on Lab, nebo v místním počítači.

    Přenos souborů funguje stejným způsobem jako v rámci školení.

      

    Tato funkce není na Macu podporována.

     1V okně Hands-on Lab Manager nebo v nabídce Sdílení vyberte Přenos souboru .
     2V podokně vlevo (Místní počítač) rozbalte adresář a zobrazte složku, ve které chcete soubor přenést.
     3V podokně vpravo (Vzdálený počítač) rozbalte druhý adresář, dokud se nezobrazí soubor, který chcete přenést.
     4Přetáhněte soubor do složky, ve které jej chcete přenést, v podokně vlevo.

     Předat řízení počítače hands-on Lab

      1V okně Hands-on Lab Manager vyberte jméno účastníka, kterému chcete přenést řízení. Účastník musí být připojen k počítači v době přenosu ovládacího prvku.

      Zelená ikona vedle jména účastníka označuje, že je účastník připojen k počítači. Šedá ikona označuje, že účastník je odpojen od počítače.

      2V okně Hands-on Lab Manager vyberte ikonu Předávka.

      Zanechte praktickou relaci testovacího prostředí a odpojte se od počítače

      V nabídce Sdílení vyberte Ponechat praktickou laboratoř. Pokud se chcete kdykoli během relace znovu připojit k počítači hands-on Lab, přečtěte si tématu Připojení k rezervovanému počítači.

      Pokud se chcete odpojit od vzdáleného počítače, vyberte na panelu Ovládací panely relací návrat do hlavního okna > Odpojit od počítače.

      Byl tento článek užitečný?