Можете да добавяте сертификати от локалния уеб интерфейс на устройството. Като алтернатива можете да добавяте сертификати, като изпълнявате API команди. За да видите кои команди ви позволяват да добавяте сертификати, вижте roomos.cisco.com .

Сервизни сертификати и надеждни КО

Проверка на сертификат може да се изисква при използване на TLS (Защита на транспортния слой). Сървър или клиент може да изиска устройството да им представи валиден сертификат преди настройването на комуникацията.

Сертификатите са текстови файлове, които проверяват автентичността на устройството. Тези сертификати трябва да бъдат подписани от надежден орган за сертификати (CA). За да се провери подписът на сертификатите, на устройството трябва да се намира списък с надеждни СО. Списъкът трябва да включва всички органи за сертифициране, необходими за проверка на сертификати, както за регистриране на одита, така и за други връзки.

Сертификатите се използват за следните услуги: HTTPS сървър, SIP, IEEE 802.1X и регистриране на проверка. Можете да съхранявате няколко сертификата на устройството, но само един сертификат е разрешен за всяка услуга в даден момент.

На RoomOS октомври 2023 г. и по-късно, когато добавите CA сертификат към устройство, той се прилага и към навигатор на стая, ако е свързан такъв. За да синхронизирате добавените по-рано CA сертификати със свързан навигатор за стаи, трябва да рестартирате устройството. Ако не искате периферните устройства да получават същите сертификати като устройството, към което са свързани, задайте конфигурацията Peripherals Security Certificates SyncToPeripherals на False.


Съхранените по-рано сертификати не се изтриват автоматично. Записите в нов файл с СА сертификати се добавят към съществуващия списък.

За Wi-Fi връзка

Препоръчваме ви да добавите надежден CA сертификат за всяко устройство от серията Board, Desk или Room Series, ако вашата мрежа използва WPA-EAP удостоверяване. Трябва да направите това поотделно за всяко устройство и преди да се свържете с Wi-Fi.

За да добавите сертификати за вашата Wi-Fi връзка, са ви необходими следните файлове:

  • Списък с СА сертификати (файлов формат: . PEM)

  • Сертификат (файлов формат: . PEM)

  • Частен ключ, или като отделен файл, или включен в същия файл като сертификата (файлов формат: . PEM)

  • Фраза за достъп (изисква се само ако частният ключ е шифрован)

Сертификатът и частният ключ се съхраняват в един и същ файл на устройството. Ако удостоверяването е неуспешно, връзката няма да бъде установена.


Частният ключ и фразата за достъп не се прилагат към свързани периферни устройства.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на страницата Устройства и изберете устройството си в списъка. Отидете на Поддръжка и стартирайте Локални контроли на устройства.

Ако сте настроили локален потребител администратор на устройството, можете да получите достъп до уеб интерфейса директно, като отворите уеб браузър и въведете https://<endpoint ip или hostname>.

2

Придвижете се до Защита > Сертификат > Потребителски > Добавяне на сертификат и качете своите СА корневи сертификати.

3

В openssl генерирайте частен ключ и заявка за сертификат. Копирайте съдържанието на заявката за сертификат. След това го вмъкнете, за да поискате сертификата на сървъра от вашия орган за сертификати (CA).

4

Изтеглете сертификата на сървъра, подписан от вашия CA. Уверете се, че е в . PEM формат.

5

Придвижете се до Защита > Сертификати > Услуги > Добавяне на сертификати качете частния ключ и сертификата на сървъра.

6

Разрешете услугите, които искате да използвате за сертификата, който току-що добавихте.