ניתן להוסיף אישורים מממשק האינטרנט המקומי של ההתקן. לחלופין, ניתן להוסיף אישורים על-ידי הפעלת פקודות API. כדי לראות אילו פקודות מאפשרות לך להוסיף אישורים, ראה roomos.cisco.com .

אישורי שירות ורשויות אישורים מהימנות

ניתן לדרוש אימות אישור בעת שימוש בTLS (אבטחת שכבת תעבורה). שרת או לקוח עשויים לדרוש שההתקן יציג בפניהם אישור חוקי לפני הגדרת התקשורת.

האישורים הם קבצי טקסט המאמתים את מקוריות ההתקן. אישורים אלה חייבים להיות חתומים על-ידי רשות אישורים מהימנה (CA). כדי לאמת את חתימת האישורים, יש להתקין רשימה של רשויות אישורים מהימנות בהתקן. על הרשימה לכלול את כל רשויות האישורים הדרושות כדי לוודא את האישורים הן עבור רישום הביקורת והן על חיבורים אחרים.

אישורים משמשים עבור השירותים הבאים: שרת HTTPS, SIP, IEEE 802.1 X ורישום ביקורת. באפשרותך לאחסן מספר אישורים בהתקן, אך רק אישור אחד מופעל עבור כל שירות בכל פעם.


אישורים שאוחסנו בעבר לא יימחקו באופן אוטומטי. הערכים בקובץ חדש עם אישורי רשות אישורים מצורפים לרשימה הקיימת.

להתקשרות Wi-Fi

מומלץ להוסיף אישור CA מהימן עבור כל Cisco Webex חדר או התקן שולחן או לוח Webex, אם הרשת משתמשת באימות WPA-EAP. עליך לבצע פעולה זו בנפרד עבור כל התקן, ולפני שתתחבר לWi-Fi.

כדי להוסיף אישורים להתקשרות Wi-Fi, דרושים לך הקבצים הבאים:

  • רשימת אישורי רשות אישורים (תבנית קובץ:. PEM

  • אישור (תבנית קובץ:. PEM

  • מפתח פרטי, כקובץ נפרד או כלול באותו קובץ של האישור (תבנית קובץ:. PEM

  • ביטוי סיסמה (דרוש רק אם המפתח הפרטי מוצפן)

האישור והמפתח הפרטי מאוחסנים באותו קובץ בהתקן.

אם האימות נכשל, החיבור לא ייווצר.

1

מהתצוגה ' לקוח ' ב -https://admin.webex.com , עבור לעמוד ' התקנים ' ובחר את ההתקן ברשימה. לך ל תמיכה ולחץ פורטל אינטרנט.

אם הגדרת משתמש ניהול מקומי במכשיר, באפשרותך לקבל גישה לממשק האינטרנט ישירות על-ידי פתיחת דפדפן אינטרנט והקלדה ב-https://<endpoint ip או שם מארח >.

2

נווט לאישורי > אבטחה > מותאם אישית > להוסיף אישור ולהעלות את אישורי בסיס ה-CA.

3

ב-openssl, צור מפתח פרטי ובקשה לאישור. העתק את התוכן של בקשת האישור. לאחר מכן הדבק אותו כדי לבקש את אישור השרת מרשות האישורים (CA).

4

יש להוריד את אישור השרת שנחתם על-ידי רשות האישורים.. וודא שהוא בתוכו תבנית PEM.

5

נווט אל ' אישורי > אבטחה ' > שירותים > הוספת אישור והעלאת המפתח הפרטי ואישור השרת.

6

הפעל את השירותים שבהם ברצונך להשתמש עבור האישור שזה עתה הוספת.