Ще ви трябва следното, за да използвате Webex Expert по заявка :

  • RealWear HMT-1 устройство.

  • Компютър за инсталиране на софтуер за управление на вашето устройство RealWear HMT-1.

  • Мобилно устройство за инсталиране на приложението RealWear Companion.

  • Уебекс експерт по лиценз за търсене.