Ще ви е необходимо следното, за да използвате Webex Expert по заявка:

  • Истинско облекло HMT-1 устройство.

  • Компютър за инсталиране на софтуер за управление на вашето устройство RealWear HMT-1.

  • Мобилно устройство за инсталиране на приложението RealWear Companion.

  • Уебекс Експерт по заявка лиценз.